Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Perusta franchisingyritys

Franchisingissa on kysymys kahden yrityksen välisestä sopimukseen pohjautuvasta pitkäaikaisesta yhteistoimintamallista. Toimintamalli perustuu franchisingantajan kehittämään liikeideaan, joka on käytännössä testattu ja havaittu menestyväksi ja kannattavaksi, ja joka on mallinnettu niin sanotuksi konseptiksi.

Franchisingantaja luovuttaa sopimusajaksi korvausta vastaan konseptin käyttöoikeuden, toisin sanoen siihen liittyvän tietotaidon, tavaramerkit ja yhteistyöedut yhdelle tai useammalle yrittäjälle. Tästä muodostuu yhteistyöverkosto, jota kutsutaan franchisingketjuksi. Ketjun jäsenet toimivat yhteisellä toimintamallilla, yhteisen brändin alla ja yhdenmukaisella julkiasulla. Esimerkiksi markkinointimateriaali, kuten lehti-ilmoittelu, voi olla valtakunnallista.

Franchisingantaja ei tavallisesti rahoita franchisingyrittäjää eikä omista osuutta tämän yrityksestä. Franchisingantaja siirtää konseptiin ja sen käyttöön liittyvän tietotaidon franchisingyrittäjälle muun muassa koulutuksen ja käsikirjojen avulla. Franchisingyrittäjä sitoutuu liiketoiminnassaan noudattamaan näitä toimintaohjeita, suuntaviivoja ja laatuvaatimuksia. Franchisingantaja johtaa yhteistyöketjua.

Kun aloitat yrittäjänä, franchisingantaja kouluttaa sinut sekä avustaa liiketoiminnan käynnistämisessä, kuten tilojen hankinnassa ja niiden varustamisessa, rahoitusneuvotteluissa, hankintasopimuksissa ja avajaisten järjestämisessä. Franchisingantaja tukee jäseniään jatkuvasti esimerkiksi seuranta- ja suunnittelujärjestelmillä, neuvontatyöllä ja sisäisellä verkostoitumisella.

Yrittäjälle eli sinulle toiminta on vastikkeellista: maksat konseptin käyttöoikeudesta, ketjun jäsenyydestä sekä saamistasi eduista ja palveluista kertaluontoisesti tai jatkuvilla maksuilla.

Content

PALVELUT

SEUDUN PALVELUT

Search
Content
 
Content
Hakutulos
Seutu

Tapahtumat

Zone0

Kaikki seudun palvelut

Otsikko

Muuta hyödyllistä

Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös