Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Kirjanpito

Kirjanpito ja tilintarkastus ovat tehtäviä, joissa yritys tarvitsee usein ulkopuolisen asiantuntijan apua. Kaikki yritykset ovat lain mukaan kirjanpitovelvollisia. Pieniä yrityksiä lukuun ottamatta yritysten on myös pakollista valita itselleen ulkopuolinen tilintarkastaja. Pientenkin yritysten on hyödyllistä käyttää ulkopuolista tilintarkastajaa, vaikka tämä ei olekaan niille pakollista.

Kirjanpito on yksinkertaistettuna yrityksen toiminnasta johtuvien liiketapahtumien rahamäärien kirjaamista. Kirjanpitoon kootaan aukoton tositeaineisto ja siitä rekisteröidään liiketapahtumien tiedot tietyn menetelmän mukaan. Tulokseksi saadaan laskelmat yrityksen taloudesta. Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Yritystoiminnan tulos saadaan selville kirjanpidon perusteella laaditusta tilinpäätöksestä. Kirjanpidon järjestämisestä vastaa yrityksen johto.

Taloushallintoliitto on koonnut internetsivuilleen Kirjanpidon ABC:n, josta selviää mitä kirjanpito on. Eri termien ja käytäntöjen tuntemus auttaa sinua asioimaan tilitoimistosi kanssa.

Kaikki yritykset sekä liike- tai ammattitoimintaa harjoittavat yksityishenkilöt ovat kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitovelvollisuus alkaa yrityksen perustamisesta.  Kirjanpidon järjestäminen onkin aloittavan yrityksen ensimmäisiä tehtäviä.

Katso myös

Tilinpäätös

Content

PALVELUT

SEUDUN PALVELUT

Search
Content
 
Content
Hakutulos
Seutu

Tapahtumat

Zone0

Kaikki seudun palvelut

Otsikko

Muuta hyödyllistä

Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös