Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta.

Sisällytä yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan laskelma siitä, millaisia investointikustannuksia ja muita kuluja yritystoiminnan käynnistäminen edellyttää. Tee myös laskelmia siitä, millaisia menoja yrityksestä säännöllisesti koituu: palkat, vuokrat, markkinointikustannukset, puhelinlaskut, toimistotarpeet, vakuutukset, tuotteiden tuotantokustannukset ynnä muut ovat merkittäviä kustannuseriä, jotka pitäisi kattaa yhtä säännöllisillä tuloilla.

Ota liiketoimintasuunnitelmassa huomioon myös kannattavuuslaskelmat siitä, millaisella tuotteiden tai palvelujen hinnoittelumallilla menot voidaan kattaa.

Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla satasivuinen selvitys, vaan voit suunnitella laajuuden ja painopistealueet tarpeittesi mukaan. Liiketoimintasuunnitelman avulla dokumentoit itsellesi tai mahdolliselle ulkopuoliselle asiantuntijalle pohdintojasi yrityksen liikeideasta, kilpailukyvystä, resursseista, asiakaskunnasta, myynninedistämistoimenpiteistä ja kannattavuudesta.

Liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät aina liiketoimintasuunnitelmaa, jotta he voivat arvioida rahoitusta hakevan yrityksen liiketoimintaedellytyksiä.

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö

 • Liikeidea
  Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?
 • Yrittäjän vahvuudet
  Yrityksen perustajan osaaminen, kokemus, vahvuudet, toimialatuntemus ja verkostot.
 • Tuotteet ja palvelut
  Tarjottavien tuotteiden kilpailuympäristö, imago, tavoiteltu kilpailuetu, hintataso, katerakenne ja niin edelleen.
 • Asiakkaat ja markkinat
  Asiakasryhmät tai kohderyhmät, näiden ostokäyttäytyminen, sijainti, määrä ja tavoittamisen keinot.
  Markkinatilanne toimialalla ja toiminta-alueella, kysynnän ja tarjonnan suhde, kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet ja strategiat, erottautumistekijät kilpailijoihin nähden.
 • Käytännön järjestelyt
  Toimitilat, sijainti, tarvittavat välineet, työntekijät ja alkurahoitus, mainonta ja markkinointi, internetsivut, vakuutukset, kirjanpito ynnä muut.
 • Rahoituslaskelmat 
  Investoinnit toimitiloihin ja välineisiin, pääoman tarve perustamiskuluihin ja ensimmäisiksi toimintakuukausiksi, rahoituskeinot.
 • Kannattavuuslaskelmat
  Tarve myyntikatteelle, jolla kiinteät kulut ja lainojen lyhennykset tai muut rahoituskulut katetaan; hinnoitteluperiaatteet, joilla tarvittavat myyntivoitot voidaan saada minimitulostavoitteeseen pääsemiseksi.

Muistathan, että yrityksen perustamista varten laadittu liiketoimintasuunnitelma ei ole ikuinen. Myös liiketoimintasuunnitelma päivittyy, kehittyy ja kasvaa yrityksen liiketoiminnan myötä. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu, jonka avulla hän pysyy ajan tasalla.

TYÖKALU:

Oma Yritys-Suomessa saat käyttöösi sähköisen työkalun liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. (Kirjautuminen pankkitunnuksilla.) 

Katso Liiketoimintasuunnitelman esittelyvideo YouTubessa!

Content

PALVELUT

SEUDUN PALVELUT

Search
Content
 
Content
Hakutulos
Seutu

Tapahtumat

Zone0

Kaikki seudun palvelut

Otsikko

Muuta hyödyllistä

Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös