Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Murupolku

Lomautusilmoitus/-todistus

Ilmoitus on annettava lomautettavalle vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus.

Lomaketunnus tsp1
Vastuuorganisaatio Työsuojeluhallinto

Lataa tulostettavat lomakkeet

Content
Search
Content
 
Content
Hakutulos

LOMAKKEIDEN YLLÄPITO JA KORJAUKSET

 

Yrityksille tarkoitetut lomakkeet ja asiointipalvelut on koottu Valtorin ylläpitämälle lomakealustalle (lomake.fi). Sieltä ne tuodaan näkyviin yrityssuomi.fi-palveluun erityisen siirtotiedoston avulla.

Lomakkeiden sisältö ja oikeellisuus ovat lomakkeiden omistajien, eli ko. palvelua tarjoavien organisaatioiden vastuulla. Lomaketunnus ja vastuuorganisaatio ovat näkyvissä jokaisella lomakesivulla.

Lomakkeiden korjaukset
Jos lomakkeisiin tai niiden liitteisiin, asiointipalveluihin tai lomakesivun muuhun sisältöön tarvitaan muutoksia, tulee ottaa yhteyttä Valtoriin osoitteella lomakefi@valtori.fi.

Lomakehaun ongelmat 
Lomakehakuun liittyvistä ongelmista pyydämme ilmoittamaan osoitteella palaute@yrityssuomi.fi

Seutu

Zone0
Otsikko
Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös