Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Perustamiseen vaadittavat asiakirjat yritysmuodoittain

 Yksityinen elinkeinonharjoittaja
(yleiskielessä toiminimi)

Perustamisilmoituslomake: Y3

Perustamisasiakirjat:

  • Ei muita perustamiseen vaadittavia asiakirjoja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja toimii itsekseen, joten hänen ei tarvitse laatia minkäänlaisia sopimusasiakirjoja.

 

 

Avoin yhtiö
Kommandiittiyhtiö

 

Perustamisilmoituslomake: Y2

Perustamisasiakirjat:

  • Avoimen yhtiön yhtiösopimus
  • Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tehdään perustamisvaiheessa yhtiösopimus.
Tämä on syytä tehdä kirjallisena, ja sen sisältö harkitaan tapauskohtaisesti yhtiön toimialan ja toiminnan laajuuden perusteella. Yhtiön vieminen kaupparekisteriin edellyttää joidenkin perusasioiden (toiminimi, kotipaikkakunta, toimiala, yhtiömiehet ja niin edelleen) määrittelemistä.

Lisäksi yhtiösopimukseen on syytä kirjata esimerkiksi yhtiömiesten työnjako ja panokset, toimitusjohtaja, tilikausi, voittojen ja tappioiden jako ja yhtiön purkamisen tai jatkuvuuden ehdot.

 

Osakeyhtiö

 

Perustamisasiakirjat; Y 1 + liite 1

Perustamisasiakirjat:

  • Perustamissopimus
  • Yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön perustamisessa tehdään kirjallinen perustamissopimus ja laaditaan yhtiöjärjestys (perustamissopimuksen osana tai liitteenä) ja merkitään osakkeet (osakkeenomistaja merkitsee osakkeensa perustamissopimuksen allekirjoittamisella).

Näiden asiakirjojen laatimisen jälkeen on osakkeista maksettavan rahamäärän oltava yhtiön omistuksessa yhtiön pankkitilillä ennen kuin osakeyhtiö voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin.

Vasta rekisteröinnistä syntyy juridinen osakeyhtiö.

Kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat mallitäytettyinä, soveltuu osakeyhtiölle, joille riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys, ja jonka osakkeet maksetaan rahassa ja koko merkintähinta merkitään osakepääomaan.

 

Osuuskunta

 

Osuuskunnan perustajat laativat osuuskunnalle osuuskunnan säännöt perustamiskirjan (joka päivätään ja allekirjoitetaan) hallituksen kokouspöytäkirjan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan valinnasta (jota käytetään perustamisilmoituksen liitteenä).

Osuuskunnan sääntöjen ja perustamiskirjan laatimista ja sisältöjä säätelee osuuskuntalaki. Osuuskunta ei kuitenkaan juridisesti synny näiden asiakirjojen laatimisella, vaan vasta kun se on merkitty kaupparekisteriin.

 

 

 

Content

PALVELUT

SEUDUN PALVELUT

Search
Content
 
Content
Hakutulos
Seutu

Tapahtumat

Zone0

Kaikki seudun palvelut

Otsikko

Muuta hyödyllistä

Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös