Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Työaikajärjestelyt ja joustot

Hyvällä työpaikalla työt on organisoitu siten, että tavoitteet ovat yhteiset, ja kaikki tietävät roolinsa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työorganisaatio toimii hyvin, kun työt on resursoitu järkevästi, työajat ovat joustavat ja työntekijöillä on tarpeen mukaan mahdollisuus tehdä etätöitä.

Tasa-arvoisuutta edistävällä työpaikalla huolehditaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja perheellisten työuran kehityksen tukemisesta. Hyvällä työpaikalla kyetään sovittamaan työn vaatimukset ja perheiden tarpeet yhteen. Yhä useamman työntekijän arkeen kuuluu  ikääntyvästä omaisesta huolehtiminen. Parasta on, jos työntekijä voi valita elämäntilanteeseensa sopivan ratkaisun

Hyvä johtaminen edistää työn ja perheen yhteensovittamista. Perhemyönteinen työkulttuuri edistää hyvinvointia ja tuottavuutta, ja on lisäksi enenevässä määrin näkyvä yrityksen mainetekijä ja kilpailuetu.

Joustoratkaisut

Jokaisen työuraan mahtuu erilaisia vaiheita, joissa tarvitaan tilanteeseen sopivia työaikajärjestelyjä. Työhön liittyviä joustoja ovat muun muassa

  • joustava työaika
  • osa-aikatyö
  • työaikapankki
  • etätyö
  • opintovapaa
  • perhevapaa
  • vuorotteluvapaa

Joustoissa onnistutaan, kun työpaikan ilmapiiri hyvä, ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus toimii. Rajanvedon työn ja vapaa-ajan välillä tulee kuitenkin olla selkeä työntekijöiden hyvinvoinnin vuoksi.

Työehtosopimukset säätelevät, millaisia joustoratkaisuja paikallisesti voidaan tehdä. Työpaikalla voidaan hyödyntää esimerkiksi liukuvaa työaikaa, työaikajoustoja, etätyöjärjestelyjä, osa-aikaisuutta, opintovapaata ja vuorotteluvapaata.

Joustoratkaisut ovat hyödyllisiä myös yrityksen kannalta. Joustoratkaisuiden avulla voidaan sopeuttaa yrityksen toimintaa kysynnän muutoksiin, esimerkiksi palkkaamalla sesonkityöntekijöitä. Erilaisilla työaikakäytännöillä voidaan parhaimmillaan lisätä sekä kannattavuutta että henkilöstön hyvinvointia.

Katso myös

Irtisanomisten ja lomautusten vaihtoehdot

Content

PALVELUT

SEUDUN PALVELUT

Search
Content
 
Content
Hakutulos
Seutu

Tapahtumat

Zone0

Kaikki seudun palvelut

Otsikko

Muuta hyödyllistä

Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös