Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Rekisteriseloste

Info about new version
Yrityssuomi.fi uudistuu osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua tammikuussa 2018.
Lue lisää Tutustu Suomi.fin kehitysversioon
Notification

13.6.2013

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Seloste; Yritys-Suomi -verkkopalvelun järjestelmäseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1 REKISTERIN NIMI

Yritys-Suomi –verkkopalvelu, www.yrityssuomi.fi (jäljempänä Palvelu)

 

2 TIETOJÄRJESTELMÄN VASTUUTAHO

Työ- ja elinkeinoministeriö

Postiosoite:                          PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO 

Puhelinvaihde:                      029 506 0000

Telekopio:                            (09) 1606 2160

Virallinen sähköpostiosoite:   kirjaamo(at)tem.fi

 

3 TIETOJÄRJESTELMÄN VASTUUYKSIKKÖ JA -HENKILÖ

Vastuuyksikkö:

Työ- ja elinkeinoministeriö,
Tieto-osasto,
Palveluiden ja tietohallinnon johtaminen ryhmä (PATI)

 

Vastuuhenkilö:

Neuvotteleva virkamies Jaana Lappi

Puhelinnumero: +358 050 308 8143

Sähköposti:    etunimi.sukunimi(at)tem.fi

 

4 TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS

Palvelu on julkinen ja siinä käsitellään julkisia yrityspalveluita. Lisäksi palvelu toimii julkisten yrityspalveluiden sähköisten asiointipalvelujen jakelukanavana, palvelujen ja ajankohtaisasioiden informaatiosivustona.

 

Palvelu on yksityishenkilöille ja yhteisöille (jäljempänä Käyttäjä) tarkoitettu www-palvelu. Palvelun pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset, yrittäjät sekä yrittäjiksi aikovat. Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima verkkopalvelu yhdistää osaamisen, jota yritystoiminnan julkiset asiantuntijaorganisaatiot tarjoavat.

 

Palvelun tarjoavat Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset ja verohallinto. Käyttäjä vastaa itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

 

Palvelusta on mahdollista antaa palautetta sähköisellä lomakkeella.  Palautelomakkeen pakolliset tiedot ovat:

palautteen otsikko

palauteviesti

 

Mikäli palautteen antaja toivoo vastausta palautteeseen, kysytään seuraavat tiedot:

sähköpostiosoite

etunimi

sukunimi

katuosoite

postinumero

postitoimipaikka

puhelinnumero

 

 

Palautelomakkeella ilmoitetut henkilötiedot käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen. Palautelomakkeella annettuja tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Mikäli palaute koskee Yritys-Suomen yhteistyökumppania, niin palauteviesti voidaan siirtää asian hoitamiseksi yhteistyöorganisaatiolle. Palautetta voi antaa palautelomakkeella myös täysin anonyymisti.  Palautteen käsittelyn jälkeen palauteviesti tuhotaan. Tilastotietoja hyödynnetään palvelun edelleen kehittämisessä.

 

5 TIETOLÄHTEET

Oma sisällöntuotanto sekä linkitykset asiointipalvelusovelluksiin.

6 TIEDOT OVAT VUOSILTA / ALKAEN VUODESTA

Palvelu on perustettu vuonna 2002. Palvelun sisältöjä päivitetään jatkuvasti.

7 TIETOJEN PÄIVITYSTIHEYS

Palvelun sisältöjä päivitetään jatkuvasti.

 

8 TIETOJEN JULKISUUS / SALASSAPIDETTÄVYYS

Tiedot ovat julkisia.

 

9 TIETOJÄRJESTELMÄN JULKINEN OSOITE

www.yrityssuomi.fi

 

10 SALASSAPIDETTÄVÄT TIEDOT

Palautelomakkeella annettuja tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Content
Content
 
Seutuzone
Otsikko

Karttakuva
Seutuesittely
Karuselli
Bannerit
Linkit
Yhteystiedot
Nosto
Tapahtumat lista
Noutaja
Tiedotteet
Zone1
Title
Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Static social
FB + text